PATENT TESCİL

BUL TESCİLLE VE PAYLAŞ

Türkiye’de ve dünyada daha önce yapılmamış, sanayide uygulanabilen ve bilinen tekniğin dışında olan buluşların, sahiplerine belirli bir süre ile buluşu üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Patent tescilindeki amaç; firmaların veya kişilerin buluşlarının ve yaptıkları yeniliklerin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda taklit edilmesini önlemek ve elde edilecek kazançta hak kaybının oluşmasını engellemektir.

Patent hakkı, genellikle her ülkenin kendi sınırları içinde geçerlidir. Patent sahibi, imal edeceği mamulün başka ülkeler için de patent hakkını isterse, ayrı ayrı o ülkelere müracaat etmesi gerekir.

Patent; satılabilir, ipotek edilebilir veya miras olarak kalabilir. Patent sahibi dilediği kişilere buluşun imal, satış ve kullanım haklarından herhangi birini lisans yoluyla devredebilir. Patent bir çeşit şahsi bir mülktür.

Nasıl Patent Alınır ?


Patent Alma Kriterleri Yenilik, Buluş basamağı ve Sanayiye Uygulanabilirlik olmak üzere 3 kritere bakılır. Söz konusu kriterlerin açıklaması aşağıda yer almaktadır:

Yenilik: Buluş niteliği olan ürünün dünya piyasasında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmamasıdır.Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan kolaylıkla çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması (soyut ve fizik kurallarına aykırı olmaması) anlamına gelmektedir.

Patent Hakkı Verilmeyen Konular Aşağıda yer alan konular buluş niteliği taşımazlar. a – Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; b – Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; c – Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar ve bilgisayar yazılımları; d – Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; e – İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri Aşağıdaki konulara buluş niteliği taşıdığı halde patent verilmemektedir. a – Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. b – Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patent Tescili için gerekli belgeler


Patent sözleşmesi
Vekaletname
Başvuru Ücreti
Buluş hakkında detaylı bilgi
Resimler (teknik çizim)
Rüçhan Belgesi (Rüçhanlı ise)

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar


Patent tescili için gerekli şartlardan biri olan buluş basamağı Faydalı model için şart olarak aranmaz.
Faydalı model genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir ve işlem sürecine bakıldığında da Patent tesciline göre daha kısa sürer. Koruma sağlarken de Faydalı model , başvuru sahibine Patent tescilinde olduğu kadar koruma sağlayamamaktadır.
Patent tescili kimyasal maddeler ile usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler için koruma sağlarken Faydalı modelde koruma sağlamaz.
Koruma süreleri olarak ta Faydalı model 10 yıl koruma sağlarken, Patent tescilinde ise incelemesiz 7 yıl, incelemeli 20 yıl koruma sağlar.patent tescili