MARKA HUKUKU

MARKANIZ İÇİN GEREKEN HERŞEY BİR ARADA

Yayına İtiraz


Markanızı taklit eden üçüncü şahıslara karşı yapıcağınız itiraz şeklidir. Kendi markanıza yakın gördüğünüz veya bu markanın ileride sizi olumsuz olarak etkileye bileceğini düşünüyoranız Türk Patent Enstitüsü kararlarınca itiraz etmek hakkınızı kullanarak söz konusu markanın işlemden kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Türk Patent Enstitüsüne her ay 3000 kadar marka tescil başvurusu gelmektedir. Resmi Marka Bülteninde bunlar yayınlanarak itirazlara açılmaktadır. Yayın tarihinden 3 ay içinde 3. Şahıslara itiraz etme hakkı tanınmaktadır. İtirazlar yargı aşamasına gelinmeden önlemlerin alınmasında etkili bir yöntemdir.

Resmi Marka Bültenini inceleyen marka sahipleri veya vekilleri markalarına benzer veya aynı bir başvuru gördüklerinde, bu tespit edilir daha sonra vekilleri tarafında itiraz dilekçesi veya formu hazırlanır. İtiraz dilekçesi şekil ve içerik olarak istenilen şartlarda hazırlanır. Bu da uzman vekiller aracılığıyla yapılır. Yapılan itirazı destekleyen bilgiler, kanıtlar derlenir toplanır. Bu kanıtlar gizli kalan kanıtlar olarak 3. Şahısların bilgilenmesi yasaktır. İtiraz dilekçesi Enstitünün belirlediği harç karşılığında Enstitüye verilir. Ayrıca vekillik ücreti de ödenir. Bu işlemi Exper Patent ayrıcalığı ile online olarak gerçekleştire bilirsiniz. Bunun için hizmet almak istiyorum butonuna tıklamanız yeterlidir.

Savunma


Savunma, sizin marka yayını esnasında bir başkasına itiraz etmek hakkınız olduğu gibi bir başkasınında, sizin markanızı kendi markasına yakın görmesi durumunda itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz işlemi sonucunda TPE size kendinizi savunmak için bir hak verir. Bu hak sonucunda işlemlerinizi yapan vekil firmanın avukatları tarafından hukuk çerçevesi içinde iki markanın ayırt edici özellikleri belirtilerek savunmak gönderilir. Online işlemler sayfamızda ki marka huku bölümünde savunma ücretlerini görebilir bu hizmeti satın alabilirsiniz.

Karara İTİRAZ


Karara itiraz hakkı, Türk Patent Enstütüsü kurallarınca marka sahiplerine verilen ikinci itiraz hakkıdır. Bu ikinci itiraz hakkı kendinizi savunurken veya bir başka markaya itiraz ederken ilk itirazdan sonraki TPE(Türk Patent Enstütüsü) kararının sonucuna yapılan itiraz işlemidir. TPE'nin yanlış vermiş olabilecek kararına karşın yeni delil ve ek savunma ile sonucu değiştirmeyi sağlayacak itiraz işlemidir. Karara itiraz işlemlerinizi online sistemmizdeki marka hukuku bölümünden karara itiraz seçeneği ile gerçekleştirebilirsiniz.

Marka Ünvan Değişikliği


Marka sahibi, tescilden sonra firma unvanında olan değişiklikleri yurtiçindeki marka tescilleri için Türk Patent Enstitüsü'ne, yurtdışındaki tescilleri içinse ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirmek ve marka siciline kaydettirmek zorundadır. Yurtdışı tescillerinizdeki ünvan değişikliği gerek gümrük kontrollerinde sorun yaşamamanız için gerekse herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın (faturalar, gümrük çıkış ve giriş evraklar) geçerli bulunması açısından gereklidir. Bu nedenle ünvan değişikliği işlemlerinizi sadece yurtiçi tescillerinizle sınırlı tutmayarak yurtdışı tescilleriniz için de gerçekleştirmeniz gerekir.

Marka Adres Değişikliği


Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında, yurtdışı tesciller içinse ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisi kayıtlarında değiştirilmesi gerekir. Örneğin marka üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda marka ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir. Yurtdışı tescillerinizdeki adres değişikliği ise markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın güncel adres bilgisini içermesi ve dolayısıyla herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde geçerli bulunması açısından gereklidir. Bu nedenle adres değişikliği işlemlerinizi sadece yurtiçi tescillerinizle sınırlı tutmayarak yurtdışı tescilleriniz için de gerçekleştirmeniz gerekir.

Marka Yenileme


Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemler halinde uzatılabilir.Marka hakkının devamı için,marka Kararnamenin 41inci Yönetmeliğin 16.ve 17. maddelerinde belirtilen koşullarla ve süre içerisinde yenilenmelidir.Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Marka kullanım süresi bitmiş markalarınızı online işlemler sayfamızdaki marka yenileme bölümünden yenileyebilirsiniz.Mara Yenileme ve Marka itirazı